การประชุมวิชาการน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1

(วันที่ 20 - 22 กันยายน 2566 )

รูปแบบโปสเตอร์


  • ขนาดโปสเตอร์: กว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม.
  • ขนาดบอร์ดติดโปสเตอร์: กว้าง 100 ซม. สูง 240 ซม.
วันประชุม

20-22 กันยายน 2566

โรงแรมรามาการ์เดนส์