การประชุมวิชาการน้ำบาดาล แห่งชาติ ครั้งที่ 1
วันที่

20-22 กันยายน 2566

สถานที่

โรงแรมรามาการ์เดนส์

เข้าสู่ระบบ

สมัครบัญชี

1st THAILAND GROUNDWATER SYMPOSIUM

วันที่

20-23 กันยายน 2023

สถานที่

โรงแรมรามาการ์เดนส์